Nemocice Říčany

V říčanské nemocnici se operuje naplno

Nemocnice Říčany po období minimálního rozsahu operačních výkonů nastoupila trend jejich postupného zvyšování. Od poloviny ledna do poloviny února zdejší lékaři s úspěchem vykonali přes sto operací a v době, kdy se vám dostává do rukou dubnové vydání Říčanského kurýra, jejich počet již určitě přesáhl hranici tří set.

„Chceme operovat bezpečně a stavět na důvěře pacientů ve zdejší operatéry. Každý z nich je plně kvalifikovaný a má za sebou dlouhou praxi na velkých klinikách například v Praze,“ říká ředitel říčanské nemocnice MUDr. Radek Cabrnoch. Do Nemocnice Říčany nastoupil letos v lednu a rád by, aby pod jeho vedením prošla dalším rozvojem, získala nové pacienty a stala se místem, kam s důvěrou zamíří všichni, kteří potřebují lékařskou pomoc. „Vážíme si našich pacientů, kteří nám dali důvěru pečovat o to nejcennější, co mají, a sice vlastní zdraví. Chceme proto trvale zvyšovat kvalitu i rozsah našich medicínských služeb podle nejnovějších vědeckých poznatků,“ zdůrazňuje ředitel Cabrnoch.

Nemocnice Říčany získala od 1. ledna 2012 status odborného zdravotnického zařízení, které poskytuje plánovanou jednodenní chirurgickou péči. „Zajištění akutní nepřetržité lůžkové chirurgické péče představuje vysoké náklady pro každé zdravotnické zařízení a není v silách menších nemocnic, jako je například ta říčanská, je kompletně zabezpečit. Mimo jiné to totiž vyžaduje možnost opřít se o široké konziliární zázemí lékařů dalších oborů, drahou vyšetřovací techniku a povinnost poskytovat pacientům dlouhou intenzivní, v nejnáročnějších případech i resuscitační, pooperační péči, což je opravdu jen v silách velkých nemocnic. My se naopak chceme soustředit na standardní plánovanou chirurgii, která vyžaduje jedno až dvoudenní hospitalizaci pacienta,“ vysvětluje ředitel Cabrnoch. Jednodenní chirurgie se zaměřuje na plánované operace prováděné laparoskopickou, nebo klasickou technikou. Patří sem například operace žlučníku, slepého střeva, tříselních, pupečních a břišních kýl, křečových žil, hemeroidů nebo tukových nádorů. Spektrum činností v říčanské nemocnici rozšířili i o výkony v oboru ortopedie a traumatologie, jako jsou diagnostické a léčebné artroskopické výkony a menší zákroky na horních a dolních končetinách. Pokud se pacienti rozhodnou podstoupit takový typ operace právě v říčanské nemocnici, mohou podle Radka Cabrnocha počítat s bezpečně a kvalitně provedenou operací, brzkým návratem do domácího prostředí a příjemným personálem. „Individuální přístup ke každému pacientovi považuji v tuto chvíli za to podstatné, v čem se odlišujeme od velkých klinik,“ dodává ředitel Cabrnoch s tím, že v nově nastaveném trendu zvyšujícího se počtu operací rozhodně hodlá pokračovat.(mah)

Provoz v nemocnici běží na plné obrátky

Provoz v nemocnici běží na plné obrátky

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace