Nemocice Říčany


V Říčanech operují křečové žíly šetrnou metodou

Říčanská nemocnice připomíná svou atmosférou spíše klidné sanatorium. Nikde žádný zmatek, velké množství lidí a z toho plynoucí nervozita běžná ve velkých zdravotních zařízeních. Příjemná a klidná pracovní nálada vládne i v předoperačním pokoji doktorů a sester, kteří se zde připravují na dnešní sérii operací pacientů s tzv. varixy (křečovými žilami). Říčanská nemocnice začala nedávno nabízet pacientům s tímto nepříjemným žilním onemocněním novou metodu tzv. radiofrekvenční ablace, která výrazně zkracuje hospitalizaci a je pro pacienty méně bolestivá.

Petra Ch. pracuje v jedné pražské advokátní kanceláři. Křečové žíly ji trápí již několik let. Častého pocitu unavených nohou, bolesti a v neposlední řadě i nechuti nosit sukně se rozhodla zbavit právě v říčanské nemocnici.
„Problémy s křečovými žilami mám už docela dlouho. Částečně za to může mé převážně sedavé zaměstnání, částečně jsou na vině geny. Křečáky máme zkrátka v rodině,“ říká s úsměvem pacientka, která se o možnosti absolvovat zákrok v Říčanech dozvěděla od svého ošetřujícího lékaře, MUDr. Jana Hrubého. K němu, jako žilnímu specialistovi, ji poslala obvodní lékařka. Doktor Hrubý nabídl Petře Ch. odstranění varixů metodou radiofrekvenční ablace, která je na rozdíl od tradiční metody šetrnější a znamená pro pacienty kratší dobu rekonvalescence a významné zkrácení doby pracovní neschopnosti. Při využití této metody je navíc možné zvládnout rozsáhlejší postižení, jelikož zákrok trvá kratší dobu, což při klasické metodě nelze a často je pak nutné, aby pacienti k dostatečnému odstranění křečových žil absolvovali více oddělených zákroků.

Petra Ch. dorazila do říčanské nemocnice v 9.30 ráno. Po absolvování nutného předoperačního vyšetření, odebrání vzorků krve a konzultace s anesteziologem, při které si může vybrat typ anestezie, následuje kolem půl jedné přesun na operační sál. Zde jde vše jako na drátku a hned z počátku je jasné, že v Říčanské nemocnici pracuje sehraný tým. Po uspání pacientky zavádí doktor Hrubý do postižené žíly skrze malinký otvor u kotníku speciální katétr. Ten je napájen energií rádiové frekvence, která postupně zahřívá žilní stěnu. Dodáváním tepelné energie se žilní stěna smršťuje, až dojde k jejímu úplnému uzavření. Tím se zajistí odstranění nefunkční žíly z cirkulace. Po necelé hodině je hotovo na obou nohách. Celý zákrok probíhá bez komplikací a v naprostém klidu. „Při operaci se můžeme spolehnout na pomoc vyspělých technologií. Výhodu metody radiofrekvenční ablace vidím v tom, že používaný katetr nám pomůže přesně určit, zda operovaná žíla je již plně uzavřená a tím odpojená od cirkulace krve. Celý zákrok to výrazně urychluje,“ vysvětluje doktor Hrubý, s tím, že takto jsou v Říčanech schopni odoperovat až pět pacientů denně. Jako další výhodu této metody uvádí minimální nebo vůbec žádnou tvorbu pooperačních hematomů.

Petru Ch. odvážejí zpět na pokoj a lékaři se po narychlo snědeném obědě připravují na dalšího pacienta. Nová metoda radiofrekvenční ablace používaná v Říčanech umožňuje pacientům odejít již v den operace, ale při rozsáhlejších zákrocích, jako byl případ právě Petry Ch. lékaři doporučují, vzhledem k absolvované anestezii, strávit pooperační noc na nemocničním lůžku. Následující den je propuštěna domů. Čeká ji teď pouze dvoutýdenní nošení kompresních punčoch, které zajistí správné hojení.

Pro bližší informace o metodě radiofrekvenční ablace a možnosti objednání kontaktujte MUDr. Jana Hrubého na tel. 777 299 362, nebo na e-mailu: j.hrub@centrum.cz

Zavedení katetru
Zavedení katetru
 
Operace varixy
Operace varixy 

VNUSclosure
VNUSclosure 

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace