Nemocice Říčany

„Spokojenost pacienta je pro mě nejdůležitější,“ říká cévní chirurg MUDr. Petr Fára

Poprvé přestoupil práh říčanské nemocnice cévní chirurg MUDr. Petr Fára v roce 1997. Tehdy sem nastoupil na místo primáře chirurgického oddělení a v jeho čele zůstal dvanáct let. Ačkoli nyní již čtyři roky provozuje soukromou praxi, nemocnici v Říčanech nikdy neopustil a dál zde působí na chirurgickém oddělení jako operatér.

Jaký podle vás bude letošní rok?

Jsem realista a jako takový vnímám nelehkou situaci současného zdravotnictví. Na druhou stranu v dobách lepších i horších u mě spokojenost pacienta byla vždy na prvním místě a doufám, že se mi ji dařilo vytvářet. V nedávné době ztrácela bohužel zdejší nemocnice zbytečně svou dlouho budovanou dobrou pověst. Jsem ale přesvědčený, že ta doba je pryč a nám se znovu daří získat důvěru současných i budoucích pacientů. Nemocnice Říčany prochází nákladnou rekonstrukcí, zlepšuje se komfort sálů a pooperační péče, všichni se snažíme o individuální přístup k pacientům, a tak pevně věřím, že naše snaha nezůstane bez odezvy.

Co považujete v současné době za největší úspěch zdejší nemocnice?

Novinkou je zavedení jednodenní chirurgie, která se zaměřuje na plánované operace prováděné laparoskopickou nebo klasickou metodou. Za několik hodin od příchodu do nemocnice je pacient operován a v závislosti na typu a rozsahu operačního zákroku může jít během jednoho až dvou dnů domů. Díky vývoji v operační technice a následné pooperační péči umožňuje tento způsob léčby výrazně zkrátit dobu pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení, minimalizuje předoperační stres a výrazně snižuje riziko komplikací.

Máte nějakou představu, kam by se mohla péče o pacienta v říčanské nemocnici posunout?

Základním předpokladem pro dobré fungování celého systému jednodenní chirurgie je dobrá spolupráce s praktickými lékaři a lékaři z specialisty regionu. Každý pacient musí mít jistotu, že lékař, který o operaci rozhodnul, i operatér v nemocnici jsou navzájem dobře informováni o jeho zdravotním stavu. Budu proto velmi rád, když se nám podaří dobré vztahy se zdejšími lékaři nejen udržet, ale ještě více rozvíjet.

MUDr. Fára se svým týmem na operačním sále.

MUDr. Fára se svým týmem na operačním sále.

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace