Nemocice Říčany

O zdravotní péči v domácím prostředí je stále větší zájem

Od září letošního roku začala říčanská nemocnice provozovat službu domácí zdravotní péče. Pacientům se díky službě zkracuje pobyt ve zdravotnických zařízeních a přispívá ke zlepšení jejich psychického stavu.Domácí péče je navíc plně hrazena ze zdravotního pojištění klienta.Pro koho je péče v domácím prostředí určena a jaké výkony hradí zdravotní pojišťovna, nám sdělila projekt manažerka Mgr. Vladimíra Dostálová.

foto Vlaďky Dostálové

Dostálová

 
Rozhovor s Vlaďkou Dostálovou

Domácí péče funguje zatím měsíc, jak se provoz rozběhl?

Začátek provozu proběhl hladce. Přispěla k tomu naše připravenost. Přes prázdniny jsme měli dost času zajistit veškeré potřebné materiální vybavení a formality.

Kolik již máte zájemců a kteří pacienti mají o službu největší zájem?

V současnosti odpovídá počet zájemců délce provozu naší služby. Předpokládáme ale, že během krátkého období dojde k jejich nárůstu. Našimi klienti jsou vesměs senioři, u kterých zajišťujeme ošetřovatelskou péči v jejich domácím prostředí. Pacienti díky tomu nemusí tak často osobně docházet k lékaři, což je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu velká výhoda.

Jak si pacienti novou službu pochvalují?

Maximálně se snažíme vyjít vstříc jejich požadavkům. Zdravotní sestry si s nimi domlouvají přesný čas návštěvy tak, abychom co nejméně narušili jejich denní rytmus. Zároveň ale nabízíme tu nejvyšší kvalitu.

V čem je především služba domácí péče užitečná?

Klientům se zkracuje pobyt ve zdravotnických zařízeních lůžkového typu, péče přispívá i ke zlepšení jejich psychického stavu a snižuje se četnost návštěv u lékaře. Nespornou výhodou je provázanost domácí péče s říčanskou nemocnicí. Domácí péče je navíc plně hrazena ze zdravotního pojištění klienta.

Jaké služby v rámci domácí péče nabízíte?

Služba je určena klientům všech věkových skupin. Nabízíme odborné zdravotní ošetření, profesionální ošetřovatelskou službu, odbornou pomoc pečujícím rodinám, zprostředkování kompenzačních pomůcek i sociální poradenství. Máme non-stop telefonní linku a garantujeme převzetí klienta do 24 hodin.

Jaké konkrétní výkony pacientům poskytujete?

Klientům měříme fyziologické hodnoty, hodnoty glykémie, trénujeme nácvik aplikace inzulínu. Na základě indikace lékaře nabízíme rehabilitaci k nácviku soběstačnosti, provádíme převazy lokálních a nehojících se ran. Jsme schopni zajistit péči o močové katétry, stomie, samozřejmostí je aplikace infúzí a další léčebné terapie. Pečujeme i o pacienty s onkologickým ošetřením, pomáháme i klientům v terminálním stádiu nemocí. Zdravotní sestry, které pečují o klienty, jsou registrované, erudované sestry s dlouholetou praxí.

Jak jsou s domácí péči spokojeni samotní klienti?

Klient„Se službou domácí péče jsem stoprocentně spokojená. Moje zdravotní sestřička je milá, vstřícná a pečlivá. Po jejích návštěvách se mi rána, kterou mi ošetřuje, začala krásně hojit.Líbí se mi, že mohu zůstat doma a nečekám v nemocnici na ošetření, což mi dělá dobře i popsychické stránce. Služba mi nabídli při ošetření na chirurgické ambulanci a bez váhání jsem ji přijala. Rozhodně bych ji využila i příště,“ podělila se o svoje zkušenosti paní Marie Pokorná, věk 87 let.


Leták domácí péče ke stažení ZDE

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace