Nemocice Říčany

Rozhovor s ortopedem MUDr. Josefem Včelákem

„Největší výhodou ortopedické ambulance říčanské nemocniceje dostupnost moderní laboratornía zobrazovací diagnostiky, plus zázemí interního, chirurgického a rehabilitačního oddělení," říká ortoped MUDr. Josef Včelák

Jak dlouho pracujete v říčanské nemocnici a jaká je vaše specializace?

V Nemocnici Říčany pracuji pět let a provozuji zde ortopedickou ambulanci. Přicházejí za mnou pacienti s problémy pohybového aparátu. V rámci ambulance zajišťuji diagnostiku a následně konzervativní léčbu v celém oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.

Operujete také?

Samozřejmě. V rámci operativy se specializuji na operační léčbu páteřních onemocnění a všeobecnou ortopedii a traumatologii, což zahrnuje léčbu vrozených, vývojových a získaných deformit, implantace totálních endoprotéz velkých končetinových kloubů a léčbu komplikovaných úrazových a poúrazových stavů. Pacienty s touto diagnózou operuji na Ortopedické klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v nemocnici Na Bulovce v Praze. Operační artroskopickou léčbu a patologické stavy v oblasti ruky zajišťujípřímo v Říčanech mí kolegové v rámci jednodenní ortopedie.

Jak byste ohodnotil kvalitu ortopedie v Říčanech?

Za velkou výhodu této specializované ambulance považuji dostupnost moderní laboratorní diagnostiky, dále pak zázemí interního, chirurgického a rehabilitačního oddělení. V rámci diagnostiky je v reálném čase možné doplnit rentgenové a sonografické vyšetření, a tím efektivněji léčit pacienta. Pacienty s onemocněním pohybového aparátu vyšetří, konzervativně léčí a část z nich i operují v říčanské nemocnici, tedy v místě jejich bydliště, což jim šetří čas i peníze. V neposlední řadě je pozitivem odborné zázemí pražských klinickýchpracovišť lékařů pracujících na ortopedické ambulanci.

As.MUDr. Josef Včelák, PhD.

MUDr. Josef Včelák ukončil studie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1999. Má dvě atestace z Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Kromě říčanské nemocnice pracuje také v Nemocnici Na Bulovce a působí jako odborný asistent na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Má za sebou zahraniční stáže ve Velké Británii, Německu a Švýcarsku. Žije v Říčanech.

Kvůli velkému zájmu veřejnosti je jeho ortopedická ambulance v říčanské nemocnici kromě čtvrtku od 16:30 do 19:30 nově otevřena také v pátek od 11:00 do 14:30 hodin.

Ortopedická ambulance

Ordinační hodiny:

Po: 16.00 - 20.00 hod. (As. MUDr. David Veigl PhD.)
Út: 13.00 - 14.00 hod. (každé sudé úterý) (MUDr. Martin Kafuněk)
St: 17.00 - 20.00 hod. (MUDr. Jan Tomaides)
Čt: 16.30 - 19.30 hod. (As. MUDr. Josef Včelák, PhD.)
Pá:11.00 - 14.30 hod. (As. MUDr. Josef Včelák, PhD.)

Kontakt do ordinace:

Tel.: 323 627 553
Je nutné se předem objednat!

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace