Nemocice Říčany

Rozhovor s MUDr. Ondřejem Dostálem

MUDr. Ondřej Dostál

Nemocnice v Říčanech se stává stále vyhledávanější a úspěšnější v nabízených službách. Kterým směrem chcete dále vaše oddělení rozvíjet?

Za dobu, co pracujiv Říčanské nemocnici, musím ocenit fungování ostatních oddělení jako jechirurgie, ortopedie a rehabilitace i ambulantních specialistů z oboruurologie, urogynekologie a neurologie. Za poslední tři roky nenarostl jen početošetřených pacientů, ale rozšířilo se i spektrum typů výkonů i léčenýchonemocnění. V rámci různých interních oborů máme velice dobře a kvalitněnastavenou péči o pacienty se zažívacími onemocněními (gastroenterologickými),onemocněními krve a krvetvorby (hematologickými) i o pacienty s cukrovkou.V tomto roce byla zahájena i ambulantní péče o nemocné se srdečnímichorobami. Mým oborem je právě kardiologie a angiologie, tedy srdečně cévníchoroby a tímto směrem bych chtěl zintenzivnit jak ambulantní tak hospitalizačnípéči v nemocnici v Říčanech.

Na interní oddělení přichází pacienti s celou řadouzdravotních problémů, které jsou nejčastější?

Vzhledem k tomu, ženemocnice zajišťuje péči pro veliké množství obyvatel a spádově k námpatří i několik seniorských a rehabilitačních zařízení je část našich klientůstarší věkové kategorie. S tím do značné míry souvisí veliká šíře spektraonemocnění, se kterými se nejčastěji setkáváme. Jde především o infekčníonemocnění plic a močových cest, které nezřídka vedou k celkovému zhoršenístavu pacienta, pacienti s cévními mozkovými příhodami. Většina nemocnýchtrpí srdečně cévními chorobami, které jsou buď příčinou samotné hospitalizace,nebo průběh jiného onemocnění významně komplikují. Další skupina pacientůkopíruje do jisté míry naší ambulantní péči. Leží u nás pacientis onemocněními gastroenterologickými, hematologickými, pacientis dekompenzovaným nebo nově diagnostikovaným diabetem, pacientirevmatologickými chorobami. Naši lékaři zároveň zajišťují interní vyšetření proklienty jednodenní chirurgie a ortopedie.

Jaké novinky v léčbě máte pro klienty nyní připravené?

Interní oddělení fungujevelice dobře a v širokém spektru výkonů. Chtěl bych zintenzivnit aprohloubit péči o naše nemocné s kardiovaskulárními obtížemi a to jak najednotce intenzivní péče, na standardních odděleních i v ambulanci.Pokrokem je v této oblasti přímá návaznost na II. interní klinikukardiologie a angiologie VFN v Praze, kde pro nás budou prováděnyv nadstandardním čase všechny dostupné invazivní výkony – srdeční a cévníkatetrizace, implantace kardiostimulátorů, elektrofyziologické vyšetření srdce,ablační řešení poruch srdečního rytmu a vyšetření, které na našem pracovištiprovádět dosud nemůžeme, například jícnové echokardiografické vyšetření srdce. Zároveňve spolupráci s Kardiocentrem VFN budeme vyšetřovat a připravovat pacientyk chirurgickým zákrokům na srdci a cévách. Intenzivní spolupráce opacienty s cévním postižením je zahájena i s katetrizačnímpracovištěm v Kolíně. Konkrétní aktualitou v naší Říčanské nemocnicije provádění tzv. elektrických kardioverzí za jednodenní hospitalizace(srovnání některých poruch srdečního rytmu elektrickým výbojem v krátkémuspání) u pacientů, kde se nám nedaří srovnat srdeční rytmus speciálními léky.Další novinkou, kterou se budeme snažit zkvalitnit péči o kriticky nemocné, jepořízení přístroje k neinvazivní ventilaci na naši jednotku intenzivnípéče. Někteří pacienti (s akutně zhoršeným srdečním selháním, s akutnězhoršenou chronickou obstrukční plicní chorobou nebo těžkou plicní infekcí)potřebují na přechodnou dobu pomoci s dechovými funkcemi. Některéz nich není nutné udržovat po tuto dobu v umělém spánku a může pomociprávě takový přístroj. Pořizujeme také přenosný ultrazvukový přístroj. Bude taksnadnější u pacientů na jednotce intenzivní péče i na standardních lůžkáchprovést kvalitní ultrazvukové vyšetření srdce i cév, výpotků v dutiněbřišní i hrudní a provést tak rychle a cíleně potřebné ošetření. Musímkonstatovat, že toto nákladné přístrojové vybavení může být pořízeno jen díkyextrémní vstřícnosti vedení nemocnice.

Existuje některý směr léčby, na který se chcete do budoucna soustředit?

Jak jsem již zmínil, půjdezejména o léčbu pacientů srdečněcévních chorob. Ze srdečních nemocí jde zejménao ischemickou chorobu srdeční, poruchy srdečního rytmu, arteriální hypertenzi.Z cévních onemocnění jde o onemocnění žilní – otoky dolních končetintrombotické postižení hlubokých a povrchových žil, žilní městky (varixy), kterézmíním podrobněji samostatně a onemocnění tepenná - ischemická choroba dolníchkončetin ve stadiu klaudikací (bolestí při chůzi) i bolestí klidových nebopacientů s tepennými defekty, onemocnění přívodných mozkových cév,rozšíření tepen (aneurysmata), stavy po chirurgických nebo katetrizačníchošetřeních tepen. Základem péče o nemocné je dle mého přesvědčení nejen léčbapodle nejnovějších a nejlepších světových i našich doporučení a znalostí, kteráje racionální a vede k vyléčení nebo úlevě obtíží pacienta. Za dobu, cov medicíně pracuji, vím, že minimálně neméně důležitá je také komunikaces pacientem a otevřený, vstřícný a lidský přístup.

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace