Nemocice Říčany

„Do svého týmu si vybírám jen zkušené odborníky,“ říká v rozhovoru vedoucí lékařů anesteziologů v Nemocnici Říčany MUDr. Vladimir Gavrikov, CSc.

Stejně jako řada dalších oborů prochází medicína velmi rychlým vývojem. V čem vidíte největší pokrok svého oboru - anesteziologie - v posledních letech?

Posledních zhruba deset let je v našem oboru především ve znamení na jedné straně zdokonalování léků, které používáme, a na druhé straně neustálého zlepšování techniky, kterou máme pro naši práci k dispozici. V anesteziologii došlo k výraznému posunu v oblasti vývoje nových medikamentů, které mají minimální nebo vůbec žádnou toxicitu a to výrazně zvýšilo bezpečnost pacientů, kteří procházejí anestezií. V této oblasti opravdu můžeme hovořit o revoluci. Vývoj léčiv je doplňován rozvojem technologií, chcete-li anesteziologických přístrojů, které nám lékařům umožňují daleko přesněji a detailněji sledovat celkový stav pacienta, funkci důležitých orgánů a další údaje, které je třeba při operaci pozorovat. Celkově lze posun v oblasti moderní anesteziologie popsat tak, že došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti operovaných pacientů. V souvislosti s používáním šetrnějších léků během operačních výkonů došlo také k podstatnému snížení výskytu pooperačních komplikací. Pacienti zkrátka prostředky moderní anestezie daleko lépe snášejí.

Máte možnost tyto nejnovější léky a technologie ve své praxi používat?

Jednoznačně ano. V konkrétním případě Nemocnice Říčany mohu konstatovat, že jsme vybaveni těmi nejmodernějšími anesteziologickými přístroji, stejnými, které používají ta největší pracoviště v České republice, včetně například fakultních nemocnic. Co se tedy vybavení a používaných medikamentů týče, je říčanská nemocnice na stejné, špičkové úrovni. Zároveň je třeba říci, že samotná možnost používat moderní léky a vybavení ještě nic neznamená, pokud není propojena s kvalitními a zkušenými lékaři – anesteziology. A v tomto bodě musím říci, že je Nemocnice v Říčanech na velmi vysoké úrovni. Všichni členové mého anesteziologického týmu jsou zkušení odborníci s příslušnými atestacemi, kteří zároveň působí na velkých klinikách, nejčastěji v hlavním městě.

Co je na práci anesteziologa nejdůležitější?

Na prvním místě je vždy bezpečí pacienta. Samotná operace není pro pacienta nic zvlášť příjemného. My anesteziologové se soustředíme na to, abychom díky moderním technologiím, které máme k dispozici a profesionalitě našeho týmu byli schopni pacientovi zajistit maximální bezpečí při výkonu a případné nežádoucí vedlejší účinky buď úplně odstranili, anebo omezili na přijatelnou mez.

Liší se nějak práce anesteziologa v Nemocnici Říčany od práce ve fakultní nemocnici? 

Z hlediska personálu a vybavení, které používáme, příliš ne. V říčanské nemocnici, která je spíše menším zařízením, se na rozdíl od velké nemocnice provádějí výhradně plánované zákroky.U tohoto druhu operací je předpoklad, že je pacient podstupuje bez dalších komplikací. V případě nějaké virózy nebo jiných akutních onemocnění se tak plánovaný zákrok odloží na dobu, kdy je pacient zcela zdráv. Proto v Říčanech dbáme na to, aby každý pacient absolvoval důkladné předoperační vyšetření, které případné komplikace vyloučí. V případě chronických onemocnění je důležitá jejich adekvátní kompenzace, kterou pacient řeší se svým ošetřujícím lékařem. Vše je tedy zaměřeno na co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizaci veškerých rizik. V říčanské nemocnici samozřejmě taková předoperační vyšetření pacientů zajišťujeme, v případě, že si je nezajistí prostřednictvím svého obvodního lékaře.

Co takové předoperační vyšetření zahrnuje?

Standardně pacientovi odebíráme krev na laboratorní vyšetření, absolvuje EKG vyšetření a je prohlédnut internistou. To je základ, který je nutný v rámci předoperačního vyšetření absolvovat. Následuje pohovor s operujícím lékařem a anesteziologem, kteří s pacientem proberou nejvhodnější způsob anestezie a popíšou mu průběh operace. V případě plánovaného zákroku v Nemocnici Říčany prochází pacient stejnými standardními procedurami, které jsou běžné ve velkých nemocnicích.V případě tzv. jednodenní chirurgie a plánovaných operací je běžnou praxí, že pacient jde druhý den po zákroku domů. Do té doby je pod neustálým dohledem příslušného chirurga a zdravotnického personálu.

Co je pro Vás osobně na anesteziologii tak zajímavé?

(směje se)… Je pro mne důležité, aby pacient přestál operační zákrok, který je vlastně určitou agresí vůči jeho tělu, s co nejmenší újmou jak fyzickou, tak i psychickou. A musím říci, že s použitím prostředků moderní anesteziologie se nám to daří. Mám zkrátka rád ten pocit odpovědnosti.

Info box – zvláštní odlišení

MUDr. Vladimir Gavrikov, CSc.
narozen v Rusku
absolvoval Ruskou státní zdravotní školu
působil sedm let jako primář ARO
po příchodu do ČR pracuje jako vedoucí lékař-anesteziolog v Nemocnici Říčany
rád sportuje – jezdí na kole, hraje hokej
má dvě děti

 

 

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace