Nemocice Říčany

„Pacienti nejsou díky domácí péči stresování cizím prostředím a odloučením od rodiny," říká praktická lékařka a internistka MUDr. Lenka Cimprichová

Proč službu domácí péče doporučujete?

Právě kvůli jejímu hlavnímu konceptu, který vychází z koncepce ošetřovatelství a z koncepcí souvisejících oborů. Péče je zaměřená především na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti. V některých případech i na zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocných lidí a jejich klidného odchodu ze života. Domácí péče se poskytuje pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí a její největší výhodou je právě fakt, že nejsou stresováni z cizího prostředí, často až intimní blízkosti cizích lidí, odloučení od rodiny a narušení každodenních rituálů. Pobyt doma je příjemnější, pacienti se rychleji uzdravují a stále zůstávají v kontaktu s rodinou.

Pro které pacienty se služba hodí?

Těch je celá řada. Tzv. domácí hospitalizace je například velmi vhodná pro pacienty právě propouštěné z nemocnice. Psychická pohoda urychluje doléčení po úrazech, operacích, léčbě srdečních nebo nervových chorob. Ale také pro dlouhodobě a chronicky nemocné, kteří nepotřebujízůstávat v nemocnici, ale přitom jejich zdravotní stav potřebuje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Příkladem jsou pacienti s nehojícími se proleženinami, pacienti po mozkových příhodách, lidé odkázáni na dlouhodobou terapii injekcemi, diabetici, hůře pohybliví či imobilní klienti.

Jak je to s domácí péčí v zahraničí?

Domácí péče je známá téměř po celém světě. V každé zemi má však jinou podobu. V některých státech Afriky a Asie je vnímána jako běžná každodenní péče jedince i rodiny o zdraví. Tato forma péče je aplikovaná všude tam, kde není dostatek profesionálních pracovníků nebo uvnitř rodiny se silnými tradičními vazbami. S našimi představami domácí péče koresponduje péče poskytovaná třeba v USA, Austrálii a Japonsku, kde funguje jako domácí hospitalizace. V některých případech ale zabíhá do extrému, kdy se z vlastního domova stává jednotka intenzivní péče. Mnohé státy pak reprezentují pod pojmem domácí péče nám dobře známý systém pečovatelské služby doplněný o různý rozsah a kvalitu služeb. Jde například o Holandsko, Švýcarsko nebo Francii. Péči tu poskytují zejména dobrovolníci.

Home care car 

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace