Nemocice Říčany

V oblasti jednodenní chirurgie chceme být nadále jednoznačnou volbou pro pacienty z regionu Říčanska a zároveň i zajímavou alternativou pro obyvatele hlavního města a širšího okolí,“ říká ředitel nemocnice v Říčanech MUDr. Radek Cabrnoch.

Říčanská nemocnice má za sebou rušný rok, jak hodnotíte uplynulé období?

Jako jednoznačně úspěšné. Podařilo se nám zavést nové způsoby léčby, otevřít nová oddělení. Nemocnice v Říčanech má za sebou období velkého rozvoje. Tím hlavním měřítkem našich úspěchů jsou však spokojení a vyléčení pacienti, kterých neustále přibývá.

Zdravotnická zařízení se vlivem hospodářského útlumu potýkají s ekonomickými potížemi. Jak se daří říčanské nemocnici v tomto smyslu?

Naše nemocnice se řadí k těm menším a odpovědí na tuto otázku je jednoznačně „specializace“. Dlouhodobě usilujeme, a musím říct, že úspěšně, o to, aby v Říčanech fungovala bezpečná nemocnice, která provádí výkony přiměřené své velikosti i dosažitelnosti specialistů v konsiliárních oborech. Akutní operace je vždy extrémně riziková a její řešení vyžaduje dostupnost nejen dobrého chirurga, kterého v říčanské nemocnici máme, ale také trvalou dostupnost řady konsiliárních specialistů a dosažitelnost lůžkové intenzivní a resuscitační péče. Složitá akutní operace vyžaduje špičkovou diagnostickou technologii, a to s nepřetržitým provozem. Není možné, aby malá nemocnice, jako je ta naše, s nízkým počtem pacientů vším disponovala. Proto jsme se rozhodli jít cestou plánovaných operací a zatím to vypadá, že jsme zvolili správně.

Konec roku bývá často ve znamení bilancování a zároveň i kladení předsevzetí. Máte nějaká pro rok 2013?

Dovolte mi rozdělit odpověď na tuto otázku na dvě roviny, pracovní a osobní. V rovině pracovní je mé předsevzetí samozřejmě spojené s říčanskou nemocnicí. Myslím, že můžeme být hrdí na to, co se nám v minulém roce povedlo a rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům nemocnice, zejména pak lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu. Bez jejich nasazení a pozitivního přístupu k práci a péči o pacienty bychom se neobešli. Máme v plánu nepolevovat v nasazeném tempu a nadále zkvalitňovat naši péči. Nemocnice v Říčanech zaznamenala po určitém období stagnace nový a jsem si jistý, že pozitivní rozvoj. Na nás je, abychom tento trend udrželi i v dalších letech. V rovině osobní jsou má přání stejná jako u většiny lidí. Přál bych si, aby moji blízcí byli zdraví a spokojení. To samé bych rád popřál i vašim čtenářům.

MUDr. Radek Cabrnoch

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace