Nemocice Říčany

Říčanská nemocnice otvírá novou ambulanci. Povedou ji špičkoví chirurgové z metropole.

Zbrusu novou Ambulanci všeobecné chirurgie a onkochirurgie trávicího traktu otevřela od prvního října říčanská nemocnice. Pacienti se mohou těšit na krátké objednací termíny i lhůty na operační zákroky, dobrou dostupnost a spolupráci s kvalitním lékařem z pražské kliniky, který následně provede i případnou operaci. Nová ambulance se zaměřuje především na onemocnění žlučníku, léčbu křečových žil, chirurgické řešení kýl a nádorových onemocnění celého zažívacího sytému.

„Dosud jsme ve zdejší nemocnici operovali zejména pacienty z Prahy. Ukázalo se ale, že i obyvatelé Říčan dávají přednost chirurgické péči přímo v místě jejich bydliště. Vzhledem k tomu, že se během dosavadního provozu potvrdilo, že technické, organizační i personální podmínky jsou v říčanské nemocnici na velmi dobré úrovni, nestálo nic v cestě rozšíření spektra i na specializovanou ambulanci,“ uvedl vedoucí chirurg Robin Strnad, který vedle  spolupráce s říčanskou nemocnicí  pracuje především jako zástupce přednosty na Chirurgické klinice 1. Lékařské fakulty a Thomayerovy nemocnice v Praze. Nemocnice Říčany zahájila provoz své nové specializované chirurgické ambulance od prvního října letošního roku. Bude otevřena každý čtvrtek od 11 do 13 hodin s tím, že podle zájmu pacientů se mohou ordinační hodiny postupem času i prodlužovat. Obyvatelům Říčanska nabídne ambulance velmi časné termíny vyšetření a krátké lhůty na operační zákroky, které mohou pražští lékaři provést v rámci krátkodobé hospitalizace přímo ve zdejší nemocnici. Pacientům, jejichž onemocnění vyžaduje náročnější způsob léčby, ambulance zrychlí a zjednoduší cestu k případné operaci na Chirurgické klinice 1. Lékařské fakulty a Thomayerovy nemocnice v Krči. „Jako velkou výhodu ambulance vnímám skutečnost, že pacient bude již od začátku jednat s lékařem, který ho bude následně i operovat a po zákroku pak i dále sledovat. Právě takový osobní kontakt s operatérem umožňuje skutečně individuální přístup a je pro pacienta velmi důležitý,“ vysvětlil Robin Strnad. Ambulance má několik základních programů, na které se specializuje. Jedná se komplexní chirurgické řešení kýly, a to tříselné, pupeční, brániční i kýly v jizvách po předchozích operacích. Pozornost věnují lékaři i onemocnění žlučníku a jeho odstranění a léčbu křečových žil. „Významným programem je onkochirurgie trávicího traktu. Jedná se o chirurgické řešení nádorových onemocnění celého zažívacího systému, tedy jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva včetně konečníku, nádorů jater, slinivky břišní a žlučových cest,“ dodal Robin Strnad s tím, že složité onkochirurgické operace provádějí lékaři následně na pražském  klinickém pracovišti  klasickou cestou i laparoskopicky.

 

 

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace