Nemocice Říčany

Otoky dolních končetin bývají v dnešní době poměrně častým důvodem návštěvy lékaře. Jejich příčinou může být úraz, hluboká žilní trombóza, cévní nedostatečnost nebo srdeční selhávání. Zřídka se otoky objeví i při poruše štítné žlázy, podvýživě, selhání ledvin či jater a při chudokrevnosti. Při nově vzniklých otocích nebo zhoršení těch stávajících je vždy nutná návštěva lékaře. Říčanská nemocnice nabízí v rámci svých ambulancí řešení z hlediska léčby i prevence.

 

„Pro diagnostiku otoků je zásadní anamnéza a klinický obraz. Podle potřeby pak zasílá lékař pacienta na další vyšetření, jako jsou základní krevní testy, ultrazvuk a rentgen. Důležitým hlediskem je také to, zda je otok na jedné noze nebo na obou, ale i rychlost vzniku otoku,“ uvedla MUDr. Anna Žlabová z interního oddělení říčanské nemocnice.

Asymetrické a obvykle také bolestivé otoky dolních končetin bývají z klinického hlediska nejčastějším příznakem hluboké žilní trombózy neboli vzniku krevních sraženin. Objevují se až u pětaosmdesáti procent pacientů s tímto onemocněním. Někdy vzniknou postupně za několik dní. Často se ale objeví velmi náhle, během pár hodin, a to bez zjevné objektivní příčiny. Takové otoky pak bývají obvykle i závažnější. „Po částečném nebo úplném uzávěru žíly dojde k hromadění tekutiny v podkoží. Do tkáně tak proniká mnohem více tekutiny, než se vstřebá. Samotný otok se pak objeví podle místa uzávěru příslušné žíly. Při lýtkové a podkolenní trombóze oteče obvykle lýtko, při uzávěru stehenních a pánevních žil pak celá dolní končetina,“ objasnila vznik otoků zdejší internistka MUDr. Běla Nedvědová. Příčinou trombózy může být poškození cévní stěny, například při úrazu nebo operaci, zvýšená srážlivost krve nebo zpomalení toku krve při dlouhém cestování nebo delším upoutání na lůžko.

 

Prevence žilní trombózy:

-       Dostatek tekutin

-       Pravidelná chůze a procvičování končetin v hodinových intervalech

-       Kompresivní punčochy

-       U rizikových jedinců preventivní léčba působící proti krevnímu srážení

-       V případě jakéhokoliv podezření na trombózu včasná diagnostika a léčba

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace