Nemocice Říčany

Rehabilitace v říčanské nemocnici nabízí nejmodernější techniky léčby

Rehabilitační oddělení říčanské nemocnice prošlo komplexní rekonstrukcí ambulantní i lůžkové části. Středočeští pacienti mohou nyní využívat novinky v podobě vodoléčby, magnetoterapie, akupunktury nebo laser terapie. O samotnou léčbu se starají vyškolení fyzioterapeuté, lékaři i masér.

Třicet kvalitně vybavených lůžek v bezbariérovém interiéru je nyní k dispozici na rehabilitačním oddělení nemocnice v Říčanech. Lékaři se zde zaměřují na léčbu lidí po cévních mozkových příhodách, ortopedických operacích a po traumatech. „Důraz klademe především na individuální přístup podle typu poruchy a stavu pacienta. Využíváme moderní techniky a postupy včetně použití pružných tahů lepených přímo na kůži. Zájemce o léčbu pak přijímáme po schválení návrhu z neurologických, ortopedických a chirurgických oddělení a klinik,“ uvedla primářka rehabilitačního oddělení a ambulance říčanské nemocnice Martina Kupková. Délka pobytu na rehabilitačním oddělení je individuální a liší se případ od případu. Jednou z podmínek pro přijetí je stabilizovaný stav pacienta a dobrá spolupráce s jeho rodinou, aby se podařilo vytvořit optimální zázemí pro návrat klienta do domácího prostředí.

Odborná péče v rámci rehabilitační ambulance zahrnuje vstupní vyšetření odborným lékařem a podle osobní potřeby nejrůznější fyziatrické procedury, elektroléčebné techniky, léčbu ultrazvukem, laserem, podle potřeby i vodoléčbu nebo končetinové koupele. Novinkou je magnetoterapie či biostimulační laser. „Naši vyškolení fyzioterapeuté používají měkké i mobilizační techniky, léčebný tělocvik, cvičení na přístrojích, na míčích či nestabilních plochách. Pro děti pak máme speciálně vyškolenou terapeutku Vojtovy reflexní lokomoce. Poskytujeme i různé druhy masáží a v rámci nadstandardní péče dokonce akupunkturní ošetření,“ přiblížila primářka Kupková. V rámci ambulance má oddělení rozsáhlé ordinační hodiny, kterými se snaží nemocnice vyjít vstříc narůstající poptávce pacientů. V současnosti má k dispozici maséra, tři lékaře a deset fyzioterapeutů, kteří se pravidelně účastní odborných seminářů a školení, aby byli schopni nabízet v oboru rehabilitačních technik nejvyšší standard.

Některé procedury a techniky, které rehabilitační oddělení nabízí:

Magnetoterapie

Principem magnetoterapie je působení umělého magnetického pole na lidský organismus. Jde o fyzikální terapii, při které se vytváří velkoplošné magnetické pole o nízké frekvenci. Jeho působením pak dochází k ovlivňování tkání lidského těla, což vede k potlačení a často i úplnému odstranění některých zdravotních potíží.

Biostimulační laser

Šetrná a bezbolestná metoda, která se používá k potlačení zánětlivých projevů pleti (například akné či opary), k rychlému hojení pooperačních ran nebo úpravě čerstvých i starších jizev.

Vodoléčba

Léčebné procedury, které zahrnují  perličkovou koupel, podvodní masáže i vířivé koupele. Říčanská nemocnice má k dispozici  komfortní  vany pro celkové i končetinové procedury.

 

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace