Nemocice Říčany

Vítáme Vás v Nemocnici Říčany a. s.. Děkujeme, že jste zvolili právě tuto nemocnici. Snahou členů zdravotnického týmu, je citlivě, ohleduplně a rychle dosáhnou Vašeho dobrého zdravotního stavu. Pomoci nám můžete i Vy. Jak? Především pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním zásad tohoto řádu.

NÁVŠTĚVA AMBULANCÍ

Ve všední dny od 7.00 do 15.00 funguje nemocniční recepce a kartotéka , kde se před návštěvou ambulance vybírají regulační poplatky. Aby mohlo být vše bezpečně zaznamenáno v lékařském programu, je nutné předložit zdravotní průkaz Vaší pojišťovny, která nám uhradí náklady spojené s Vaší léčbou. Samoplátcům je zdravotní péče poskytnuta na vlastní náklady. V tom to případě je zdravotní péče hrazena na základě vystaveného účtu.

PŘED PŘIJETÍM

Před přijetím do nemocnice se řiďte radami praktického nebo ambulantního lékaře.

NÁSTUP

Při nástupu potřebujete průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, jméno a kontakt na praktického lékaře, telefonní číslo na kontaktní osobu, potvrzení o pracovní neschopnosti, výsledky provedených vyšetření, toaletní a osobní potřeby(přezůvky, pyžamo, župan…).

Po přijetí Vám bude přiděleno lůžko a budete informováni, kdo je vaším ošetřujícím lékařem. Dle pokynů užívejte léky.

HOSPITALIZACE

Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici o Vás pečuje zdravotnický tým, na který se můžete kdykoliv obrátit. Je velmi důležité informovat lékaře o Vašem zdravotním stavu, lécích, které užíváte a ostatních okolnostech, které by mohli být pro stanovení Vaší léčby zásadní. Náš zdravotní personál Vám zaručuje naprostou diskrétnost a maximální ohledy na Vaše soukromí. Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař pouze Vámi určeným osobám.

Naše nemocnice nabízí také ubytování na nadstandardně zařízených pokojích. V takovém případě si pacient pokoj platí. Informace o cenách nadstandardních služeb …zde……

CENNÉ VĚCI

Větší peněžní částky a jiné cenné věci(např. kreditní karty, šperky…) si v případě hospitalizace do nemocnice neberte. Nebo doporučujeme uložení cenností do nemocničního trezoru. O uložení cenností obdržíte potvrzení, na základě kterého můžete své věci kdykoliv vyzvednout.

STRAVA

Předepsaná dieta je součástí léčby.

DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU

Berte ohled na ostatní pacienty a udržujte pořádek a čistotu ve všech prostorách nemocnice. Šetřete nemocniční zařízení, nemanipulujte s nábytkem, osvětlením a vodním zařízením. V případě jakékoliv poruchy se obracejte na nemocniční personál.

PROPUŠTĚNÍ

Po propuštění z nemocnice budete informování o dalším postupu léčení. Obdržíte propouštěcí zprávu pro ošetřujícího lékaře.

Ke stažení

Jednodenní chirurgie - I.část
Jednodenní chirurgie - II.část

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace