Nemocice Říčany

„Pacienti s cukrovkou již nemusejí dojíždět do Prahy. U nás mají k dispozici nejmodernější léčbu,“ říká MUDr. Barbora Diepoltová z diabetologické ambulance říčanské nemocnice.

 

Kvalitní léčba cukrovky (diabetes mellitus) již není výsadou převážně velkých pražských klinik. Nejmodernější postupy a techniky v současnosti nabízejí i menší zařízení, jako například diabetologická ambulance při říčanské nemocnici. Její náplní je diagnostika, samotná léčba i dlouhodobé sledování pacientů. V jejím čele stojí diabetoložka MUDr. Barbora Diepoltová, která do zdejší nemocnice přišla v roce 2006 z nemocnice v Mělníku a od počátku stála u zrodu zdejší diabetologické ambulance.

 

Jaké služby v rámci léčby cukrovky zdejší ambulance nabízí?

V současnosti zajišťujeme komplexní péči pacientům s diabetem prvního i druhého typu. Intenzivně se také věnujeme ženám s těhotenskou cukrovkou a lidem s obezitou. Sestavujeme jim jídelníček i individuální program redukce hmotnosti. Zaměřujeme se rovněž na rizika vzniku cukrovky a diabetických komplikací. Navíc se zabýváme dalšími onemocněními souvisejícími s cukrovkou jako je vysoký krevní tlak nebo zvýšená hladina tuku v krvi. S klidným svědomím mohu dodat, že pacienti říčanské nemocnice mají u nás k dispozici tu nejmodernější léčbu.

 

Jakými metodami své pacienty léčíte?

Léčbu řešíme především komplexně, a sice dietou, režimovými opatřeními, tabletami a samozřejmě všemi typy inzulínu včetně těch nejmodernějších. Zhruba jednou za tři měsíce pak chodí pacienti na ambulantní kontroly, při nichž provádíme odběr krve. Zjistíme tak hodnotu glykémie nalačno, glykovaného hemoglobinu neboli dlouhého cukru, lipidů i ledvinových funkcí. Vyšetřujeme také moč na přítomnost bílkoviny, cukru a ketolátek. Na závěr pacienta klinicky vyšetříme. Změříme mu krevní tlak, určíme hmotnost a podle potřeby doplňujeme EKG vyšetření. Úzce navíc spolupracujeme s interním lůžkovým oddělením i dalšími ambulantními specialisty v říčanské nemocnici.

 

Jak to obecně vypadá s onemocněním diabetes v současné době?

Cukrovka je bohužel zatím stále nevyléčitelné onemocnění. Například v roce 2010 se jím v České republice léčilo více než osm set tisíc lidí. Vhodnou životosprávou a spoluprací s lékařem lze ale hladinu krevního cukru udržet v normálních mezích, a předejít tak mnoha zdravotním komplikacím, jako je například postižení ledvin, očí, nervů nebo dolních končetin. Komplikace významně zhoršují kvalitu života pacientů a rovněž zvyšují náklady na léčbu. Velký důraz proto klademe také na edukační a přednáškovou činnost, a to jak individuální, tak i skupinovou. Jsme rádi, že v říčanské nemocnici mají pacienti možnost vyměňovat své zkušenosti a diskutovat o problémech souvisejících s každodenním životem s cukrovkou.

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace