Nemocice Říčany

„Nová metoda operace křečových žil je pro pacienty šetrnější, má skvělý kosmetický efekt a umožňuje rychlý návrat do běžného života,“ říká chirurg říčanské nemocnice MUDr. Jan Hrubý

Nemocnice v Říčanech začala v listopadu svým pacientům nabízet poslední novinku v léčbě křečových žil, tzv. radiofrekvenční ablaci. Moderní metoda využívá tepelného účinku energie rádiové frekvence, která způsobuje uzavření nefunkční žíly. První operace prokázaly bezpečnost a šetrnost metody, bezbolestnost a daleko lepší kosmetický výsledek bez modřin či otoků. Více informací o nové technice nám sdělil MUDr. Jan Hrubý z chirurgického oddělení říčanské nemocnice.


V čem spočívá nová metoda operace křečových žil?
Technika radiofrekvenční ablace se využívá při léčbě nedostatečnosti kmene hlavní povrchové žíly jdoucí na vnitřní straně stehna a bérce. Lékař zavede do postižené žíly skrze malý otvor pod kolenem nebo u kotníku speciální katétr. Ten je napájen energií rádiové frekvence, která zahřívá žilní stěnu. Dodáváním tepelné energie se žilní stěna smršťuje, až dojde k jejímu úplnému uzavření. Tím je zajištěno odstranění nefunkční žíly z cirkulace. 


V čem se liší tato nová technika od jiných metod a jaké jsou její výhody?
Na rozdíl od tradiční operace, při které je povrchový žilní kmen odstraněn z těla ven, je uzavřená žíla při nové metodě zachována na místě a postupně se přemění ve vazivový pruh. Výkon je tím mimořádně šetrný, zcela bezpečný a pacienti ho dobře snášejí. Po výkonu nevznikají hematomy, pacient necítí bolest a nepříjemné pocity jsou minimalizovány. Operace navíc umožňuje rychlý návrat k běžné pracovní činnosti. 


Je zapotřebí, aby se pacienti na operaci nějak zvlášť připravili?
Operace nevyžaduje speciální přípravu. Pacienty zpravidla přijímáme v den zákroku a druhý den propouštíme do domácí péče. V den operace jsou vyšetřeni internistou a anesteziologem a následně si vyberou druh anestézie. Chirurg zakreslí na postižené končetině křečové žíly a následně provede samotnou operaci, která trvá zhruba pětačtyřicet minut.

Jak křečové žíly vznikají a co má vliv na jejich zvětšování?
Existují dvě skupiny křečových žil. Tzv. primární křečové žíly vznikají u pacientů v důsledku kombinace řady rizikových faktorů, ke kterým patří vrozené oslabení žilní stěny a žilních chlopní, obezita, kouření, hormonální vlivy, sedavé zaměstnání nebo nedostatek pohybu. Druhou skupinou jsou křečové žíly, které vznikají v důsledku prodělané hluboké žilní trombosy a následného rozvoje přetlaku v povrchovém žilním systému. Onemocnění vzniká nejčastěji na dolních končetinách, které jsou vystaveny velkému tlaku, ale mohou se objevit i na rukou. Projevují se nejrůznějšími příznaky od otoků, přes pocit tíhy, napětí, bolest, noční křeče až po záněty.


Jak křečovým žilám předejít?
Základem je dodržování zásad zdravého životního stylu, redukce nadváhy a dostatek pohybové aktivity. U rizikových skupin pak doporučujeme elastické kompresní punčochy a léky zvyšující pevnost žil.Pro bližší informace o metodě radiofrekvenční ablace a možnosti objednání kontaktujte MUDr. Jana Hrubého na tel. 777 299 362, nebo na e-mailu: j.hrub@centrum.cz


Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace