Nemocice Říčany

„Neurologická ambulance je daleko dostupnější a nabízí stejná vyšetření i metody jako v Praze,“ říká neuroložka říčanské nemocnice MUDr. Lucie Brzobohatá

Nemocnice v Říčanech otevřela od října dosud chybějící neurologickou ambulanci. Středočeští pacienti se zde mohou nyní objednávat například s bolestmi hlavy, páteře, dolních i horních končetin či se závratěmi. Lékaři se zaměřují také na cévní onemocnění mozku, epilepsii, Parkinsonovu chorobu, roztroušenou sklerózu. V čele neurologické ambulance stojí MUDr. Lucie Brzobohatá, která má bohaté zkušenosti z kolínské nemocnice a pracuje také v ambulanci v Praze-Kyjích.

Proč jste se rozhodli novou ambulanci v říčanské nemocnici zřídit?

Neurologická ambulance ve zdejší nemocnici dosud chyběla. Chtěli jsme tak rozšířit nabídku a zajistit komplexní péči pro pacienty s neurologickými onemocněními po propuštění z interního či rehabilitačního oddělení i pro pacienty přicházející přímo do naší ambulance.

S jakými potížemi se mohou na neurologickou ambulance lidé obracet?

Mohou se k nám objednávat například lidé s bolestmi hlavy a závratěmi. Často také řešíme bolesti páteře, a to zejména když je již podrážděný kořenový nerv a bolest postoupí do horní či dolní končetiny. Důvodem k akutnímu vyšetření neurologem je  podezření na cévní mozkovou příhodu, kdy dochází často k postižení hybnosti nebo citlivosti končetin a k poruše řeči. V ambulanci se věnujeme též pacientům s epilepsií, Parkinsonovou nemocí, roztroušenou sklerózou či nervosvalovými onemocněními.

Jak neurologické vyšetření probíhá?

Postup je na rozdíl od jiných specializací časově náročnější. Důležitá je podrobná anamnéza, při které nám pacient podrobně popíše své obtíže, a my podle nich a následného neurologického vyšetření stanovíme pravděpodobnou diagnózu. Pak přijde na řadu komplexní vyšetření celého těla, a to doslova od očního nervu po palec u nohy. Dle obtíží je dále pacient posílán na další speciální vyšetření, a to například CT či MR vyšetření mozku či páteře, nervosvalové vyšetření či vyšetření záznamu mozkové činnosti. V říčanské nemocnici můžeme přímo provést RTG či UZ vyšetření.

Spolupracujete i s jinými odděleními nemocnice?

Velmi úzce spolupracujeme s lůžkovým interním oddělením, kam posíláme pacienty k infuzní terapii pro bolesti či k zlepšení prokrvení nebo k zaléčení akutní cévní mozkové příhody. Při podezření na prodělaný otřes mozku či jiné mozkové poranění a postižení periferních nervů pak spolupracujeme s chirurgickým oddělením. Pacientům diabetologické ambulance léčíme postižení dolních končetin, jež je jednou z častých komplikací cukrovky. Jsem také moc ráda za součinnost s rehabilitačním oddělením při péči o pacienty s pohybovým postižením.

 

Jak si podle vás stojí říčanská neurologická ambulance ve srovnání s těmi pražskými?

Nabízíme naprosto stejná vyšetření i metody jako pražská zařízení. Říčanská nemocnice má ale tu výhodu, že můžeme pacienty okamžitě poslat na rehabilitaci, internu a další oddělení, kde se jich ihned ujmou. To v Praze neplatí, návaznost na jiná oddělení není v metropoli tak snadná a umístění neurologického pacienta k hospitalizaci je dost obtížné. Další výhodou zdejší ambulance jsou daleko kratší čekací termíny i čas strávený v čekárně.

Ordinační doba Neurologické ambulance Nemocnice Říčany a.s.: každé úterý od 8 do 12 a od 12.30 do 15 hodin.

Objednání na tel. čísle 323 627 511 nebo 323 627 526.
 

MUDr. Lucie Brzobohatá

MUDr. Lucie Brzobohatá pracuje v říčanské nemocnici od října 2012 jako neuroložka. Svou neurologickou ambulanci má ještě v Praze – Kyjích a patnáct let pracovala na neurologickém oddělení nemocnice v Kolíně.

 

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace