Nemocice Říčany

Nemocnice Říčany otevřela ambulanci zabývající se nemocemi krve 

Nově otevřená ambulance v říčanské nemocnici se zabývá se především záchytem, diagnostikou a léčbou trombózy, embolie a krvácivých stavů. Zaměřuje se také na poradenství, diagnostiku a léčbu v oblasti anemie a ostatních poruch krvetvorby, stejně jako i na antikoagulační  a antiagregační léčbu srdečních arytmií.

 

„Žilnítrombóza a plicní embolie jsou jednou z nejčastějších příčin onemocnění a úmrtí nejenom ve starším věku. Jde o častou příčinu náhlého  úmrtí  po operačních zákrocích, při delším pobytu na lůžku a často přichází náhle, z plného zdraví,“ vysvětlila lékařka Nemocnice Říčany MUDr. Bela Nedvědová s tím, že u mladých zdravých žen se například objevuje stále častěji žilní trombóza a embolie v souvislosti s používáním hormonální antikoncepce. „V hematologické poradně v Říčanech se zabýváme riziky tromboembolie, detekcí a diagnostikou trombóz žil dolních končetin, vyhledáváním vrozených rizikových faktorů a prevencí  embolie a samozřejmě též léčbou tromboembolické nemoci,“ upřesnila MUDr. Nedvědová. Ambulance je úzce napojena na interní lůžkové oddělení nemocnice, kterým projde ročně více než stovka trombotických i embolických příhod u lidí v širokém věkovém rozmezí. Podle MUDr. Nedvědové je v těchto případech nejdůležitější včasná diagnóza, kterou jsou schopni v říčanské nemocnici, díky vybavení místní laboratoře a sonografie, provést velmi rychle. „I po úspěšné léčbě ale pacienty nadále sledujeme, radíme jim například, jak užívat léky na ředění krve a podobně,“ dodává lékařka. K určení co nejpřesnější diagnózy používají lékaři v Nemocnici Říčany též moderní zobrazovací metodu, tzv. dopplerovské UZ vyšetření žil. U pacientů s vyšší srážlivostí krve doporučujeme otestovat i rodinné příslušníky k odhalenídědičného rizika trombofilie. „V případě nalezené patologie následně podrobně členy rodiny seznámíme s výší jejich rizika a doporučíme vhodnou prevenci a případné další léčbu již manifestovaného onemocnění,“ dodala MUDr. Nedvědová.

Hematologické problematice se MUDr. Nedvědová věnuje již řadu let. „V rámci hlubšího studia kardiologie a interny jsem se dostala k řadě témat týkajících se srážení krve. A když jsem pochopila, kolik z pacientů, které denně potkávám, má s tímto problémy, došla jsem k závěru, že by se chtělo této problematice věnovat více. Jsem žena s rodinou, a spíše než intervenční akční medicína mne zajímá komplexní, celostní medicína zaměřená na poznávání nejhlubších mechanismů nemocí. Navíc se za poslední léta neuvěřitelně rozrostly možnosti léčby, které jsme schopni poskytovat,“ doplnila MUDr. Nedvědová

 

 

Hematologická ambulance v Říčanech

kontakt:

osobní konzultace po tel. objednání 323627501

MUDr. Běla Nedvědová -  úterý a pátek  9-13 h

MUDr. Rudolf Hoffmann – liché středy 8-15 h.

Konzultovat je možné formou písemného dotazu na mailu: prevetromb@gmail.com 

Informace o prevenci trombózy naleznete na www.prevetromb.cz

Popisek k foto: vznik trombózy v žíle dolní končetiny

Zdroj:http://www.squidoo.com/causes-and-treatments-of-thrombophilias-hypercoagulability

 

 

 

 

 

 

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace