Nemocice Říčany

„Našim pacientům nabízíme komplexní péči, individuální přístup a moderní techniky,“ říká vrchní sestra rehabilitačního oddělení říčanské nemocnice Lenka Navrátilová.

 

Rehabilitační oddělení říčanské nemocnice prošlo kompletní rekonstrukcí ambulantní i lůžkové části. Pacienti mohou nyní využívat nejmodernější techniky a novinky v podobě vodoléčby, magnetoterapie, akupunktury nebo laser terapie. O samotnou léčbu se starají vyškolení fyzioterapeuté, sestry, lékaři i masér. Vrchní sestrou rehabilitačního oddělení je již 6 let Lenka Navrátilová a k pacientům má opravdu blízko.

Co může zdejší rehabilitační oddělení pacientům nabídnout?

V současné době má naše oddělení k dispozici ambulantní a lůžkovou část. V lůžkové části pacientům poskytujeme komplexní a zároveň individuální rehabilitační péči s ohledem na typ a stav onemocnění. Léčba pomáhá lidem znovu získat ztracené funkce a následně se vrátit do běžného života. Po rekonstrukci můžeme nyní pacientům nabídnout třicet polohovatelných lůžek ve standardních moderně vybavených tří až čtyřlůžkových pokojích. Nadstandardní pokoje mají pak zpravidla dvě až tři lůžka a jsou vybavené plazmovou televizí, skříněmi s trezorem a samostatnou koupelnou s WC. Celá budova je pochopitelně bezbariérová.

Na jaká onemocnění se zaměřujete?

Věnujeme se především pacientům po cévních mozkových příhodách s hemiparetickým postižením či fatickými poruchami a pacientům po ortopedických operacích a traumatech. Zajišťujeme rehabilitační a rekondiční léčbu  u pacientů z okolních zdravotnických zařízení i přímo z domova, a to po předchozím odborném vyšetření v naší ambulanci. Spolupracujeme i s logopedem při léčbě fatických poruch.

Jak léčba probíhá a jaké techniky mohou pacienti využít?

Odborná péče v rámci rehabilitační ambulance zahrnuje vstupní vyšetření odborným lékařem, který stanoví individuální komplexní plán. Ten zahrnuje každodenní léčebnou tělesnou výchovu za použití nejrůznějších cvičebních technik založených na neurofyziologickém podkladu. Jedná se například o techniky Bobath, Kabat, Mojžíšová, Vojta, Čápova, Kolář či Veverková. Dále provádíme masáže, měkké a mobilizační techniky a případně i akupunkturu.

Jaké další procedury nabízíte v rámci ambulance?

Pacienti u nás mohou využít cvičení na přístrojích, na míčích a nestabilních plochách, mohou zkusit vodoléčbu nebo končetinové koupele. Po vyšetření specializovaným lékařem pak poskytujeme podle potřeb pacientů a stanoviska doporučujícího lékaře i fyziatrickou péči zahrnující elektroléčebné techniky, ultrazvuk, laser, fototerapii i lokální termoterapii, přístrojové lymfodrenáže, magnetoterapii a veškeré manuální techniky a cvičení.

 

FOTOGALERIE ZDE >

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace