Nemocice Říčany

MUDr. Jan Kykal

Doktor

Do Říčan jsem jezdil od mládí a zdejší město i okolí mám velmi rád. Bylo pro mě logickou volbou, že jsem zde v roce 1995 nastoupil jako lékař na interní oddělení. S radostí sleduji postupnou modernizaci naší nemocnice a jsem velmi rád, že se na ní mohu podílet. Samozřejmě, vždy je možné koupit ještě dražší přístroj nebo zařídit luxusnější vybavení pokojů , ale hodně záleží i na osobním přístupu personálu, který v nemocnice pracuje. I za nejlepším přístrojem stojí člověk, a pokud svou práci dělá s plným nasazením, radostí a umem, musí se to v konečném výsledku odrazit. V opačném případě nás ani miliardy nalité do zdravotnického systému nezachrání. V Říčanech se nyní soustředíme především na tento cíl, tedy spokojeného pacienta.

MUDr. Martina Kupková

Doktor

Od roku 1994 žijeme s rodinou v Říčanech. Ráda jsem proto přijala před šesti lety nabídku pomoci budovat v říčanské nemocnici rehabilitační oddělení a přešla sem z Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Opravdu pozitivně vnímám rozhodnutí vedení nemocnice dostat zdejší rehabilitační oddělení na úroveň odborných pražských pracovišť, se kterými velmi dobře spolupracujeme. Snažíme se dělat svou práci co nejlépe a napomáhat pacientům k uzdravení. 17.5. 2012

MUDr. Jan Tomaides

Doktor

Vybral jsem si říčanskou nemocnici jako místo svého působení mimo jiné pro její moderní, nově vybavené zázemí a operační sály. Jsem rád, že zde pacientům nabízíme péči na úrovni srovnatelné s předními pražskými klinikami, ale s nesrovnatelně kratší objednací dobou operace. Důležitou roli hraje i kvalitní pooperační péče a možnost následné rehabilitační péče přímo v místě. Pro středočeské pacienty jsou podle mě Říčany výbornou volbou.

MUDr. Petr Fára

Doktor

V nedávné době ztrácela bohužel zdejší nemocnice zbytečně svou dlouho budovanou dobrou pověst. Jsem ale přesvědčený, že ta doba je pryč a nám se znovu daří získat důvěru současných i budoucích pacientů. Nemocnice Říčany prochází nákladnou rekonstrukcí, zlepšuje se komfort sálů a pooperační péče, všichni se snažíme o individuální přístup k pacientům, a tak pevně věřím, že naše snaha nezůstane bez odezvy. MUDr. Petr Fára 20.3. 2012

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace