Nemocice Říčany

Nemocnice Říčany se za uplynulý rok přeměnila na špičkové pracoviště v oboru jednodenní chirurgie


Od počátku roku 2012 má Nemocnice Říčany status odborného zdravotnického zařízení, které poskytuje plánovanou jednodenní chirurgickou péči. Pacienti tak mají možnost své plánované operace absolvovat v příjemném prostředí malé nemocnice, která však poskytuje péči srovnatelnou jak materiálně, tak personálně s velkými zařízeními.

Poskytovat akutní a hlavně nepřetržitou lůžkovou chirurgickou péči představuje pro každé zdravotnické zařízení velmi vysoké náklady. Pro říčanskou nemocnici byl tento druh péče ve své komplexnosti neúnosný,“ vysvětluje ředitel MUDr. Radek Cabrnoch s tím, že i z tohoto důvodu se říčanská nemocnice rozhodla jít cestou plánované jednodenní chirurgie, která vyžaduje pouze jedno až dvoudenní hospitalizaci pacienta. „Počet odvedených operací a množství spokojených pacientů jsou pro nás důkazem, že naše rozhodnutí bylo správné,“ dodal ředitel Cabrnoch. Jednodenní chirurgie se zaměřuje na plánované operace prováděné laparoskopickou, nebo klasickou technikou. Patří sem například operace žlučníku, slepého střeva, tříselních, pupečních a břišních kýl, křečových žil, hemeroidů, tukových nádorů, artroskopické operace velkých kloubů a další plánované ortopedické výkony na končetinách.

 

Nové ambulance rozšiřují spektrum služeb nemocnice

Ambulantní služby nemocnice navazují na stabilní a kvalitní interní lůžkové oddělení, které s velkým odborným přehledem vede pan primář MUDr. Jan kykal. Právě to je předpokladem dalšího rozvoje ambulantní části nemocnice. V uplynulém roce Nemocnice Říčany uvedla do provozu řadu nových zařízení a ambulancí. Mezi ty nejdůležitější patří echokardiografická ambulance. Ta pacientům z Říčan a okolí ušetří nemalé prostředky za cestování do nemocnic například v hlavním městě a hlavně čas strávený na cestě a v čekárnách. Z lékařského hlediska je možné v Říčanech absolvovat jak základní, tak i specializované ultrazvukové vyšetření srdce, žil i tepen. Další novinkou je otevření neurologické ordinace, kde se mohou léčit pacienti s bolestmi hlavy, páteře, dolních i horních končetin či se závratěmi. Lékaři se zde zaměřují také na cévní onemocnění mozku, epilepsii, Parkinsonovu chorobu, roztroušenou sklerózu. Pacientům je k dispozici i nově zrekonstruované a špičkově vybavené rehabilitační oddělení, které pod vedením paní primářky MUDr. Martiny Kupkové poskytuje pacientům ideální možnost zotavení po akutní nemoci a rychlého návratu do aktivního života.

 

Moderní metody výrazně urychlují léčbu pacientů

Mezi dalšími novinkami musím určitě zmínit nové možnosti naší biochemické laboratoře a nově zavedenou metodu radiofrekvenční ablace, kterou u nás operujeme pacienty s diagnózou takzvaných „křečových žil“. Tato bezpečná metoda má výborný kosmetický výsledek a výrazně zkracuje dobu hospitalizaci pacientů,“ vysvětlil Radek Cabrnoch a dodal: „Určitě bych rád ještě zmínil nabídku služeb pro pacienty s „cukrovkou. Klíčem k našemu úspěchu v této oblasti je kvalitní lékař specialista – diabetolog, který vede léčbu skutečně pečlivě a komplexně. Jsem rád, že právě takového odborníka naše nemocnice má.“

Pro ředitele MUDr. Radka Cabrnocha jsou však nejdůležitějším měřítkem kvality práce lékařů spokojení pacienti. „Mám dobrý pocit z toho, že lidí, kteří se pochvalně vyjadřují o naší nemocnici, přibývá. Nechceme však usnout na vavřínech a naše služby hodláme neustále zlepšovat.“

 


 

Personál Nemocnice Říčany Vám přeje krásné Vánoce a klidný rok 2013. Ať Vás provází zdraví a spokojenost.

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace