Nemocice Říčany

Endoskopické oddělení říčanské nemocnice je na špičkové úrovni

Pro správné určení typu potíží se zažívacím traktem a následně jejich správné léčby používají lékaři říčanské nemocnice různé diagnostické metody. Patří k nim především endoskopie. Ta prošla v Říčanech nedávno rekonstrukcí, nabízí moderní technologie a personál se rozrostl o nové profesionální lékaře i sestry. Nepodceňujte prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva a navštivte zdejší Endoskopické centrum i vy.

Endoskopické centrum provádí širokou škálu vyšetření, které slouží k diagnostice a léčbě onemocnění zažívacího traktu. Pokud je vám více než 50 let, měli byste i vy centrum preventivně navštívit. Vyšetřením tlustého střeva vyloučíte nádorové onemocnění a případnou nemoc mohou lékaři zachytit v časném a dobře léčitelném stádiu. Vyzkoušet můžete test okultního krvácení do stolice nebo screeningovou kolonoskopii. Test na okultní krvácení ve stolici mohou pacienti zdarma podstoupit ve věku 50 až 54 let v ročním intervalu a od 55 let jednou za dva roky. Test je založen na tom, že u většiny polypů a nádorů se ztrácí menší množství krve do stolice. V případě pozitivního výsledku se pacientovi doporučuje endoskopické vyšetření tlustého střeva, takzvaná screeningová kolonoskopie. „Naše pracoviště spolupracuje na Národním programu sekundární prevence kolorektálního karcinomu již několik let. V úzké spolupráci s obvodními lékaři, gynekology i specialisty jiných oborů vyšetřujeme jedince s pozitivním testem na okultní krvácení, ale i klienty při primárních screeningových kolonoskopiích,“ sdělil primář interního oddělení říčanské nemocnice a šéf Endoskopického centra MUDr. Jan Kykal.

Před kolonoskopií je nejdůležitější poučení pacienta. Sestra vysvětlí přípravu k vyšetření, informuje pacienta o bezezbytkové dietě, kterou je nutné dodržovat dva až tři dny před výkonem. Součástí přípravy je i písemný souhlas pacienta. Vlastní vyšetření provádí lékaři v hluboké analgosedaci pacienta. Ten je během výkonu celou dobu monitorován. Následuje krátkodobý pobyt na observačním lůžku a propuštění do domácího ošetření nejlépe v doprovodu druhé osoby. Pouze výjimečně a na žádost klienta provádějí lékaři tento zákrok i bez sedativ při plném vědomí.

 gastro

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace