Nemocice Říčany

„Dobře odvedená práce a spokojený pacient – to je můj cíl,“ říká primář interního oddělení říčanské nemocnice MUDr. Jan Kykal

 

Říčanská nemocnice nabízí jak interní lůžkové oddělení, tak ambulanci. Do spektra jejich odborné činnosti patří léčba pacientů s nemocemi oběhové soustavy, s nemocemi endokrinologckými včetně diabetu, trávicího traktu či revmatologickými nemocemi. Novinkou je poradna pro nemoci krve a poruchy hemokoagulačního systému nebo echokardiografická ambulance. Hojně využívaná je také nutriční poradna a obezitologie. V čele interního oddělení stojí téměř deset let MUDr. Jan Kykal, příklad univerzálního internisty, který umí obor v celém rozsahu. To je v současnosti, která je charakterizovaná superspecializacemi, jež vedou v některých případech k atomizaci medicíny, vzácné a pozitivní.

 

Jak vnímáte rozvoj zdejšího interního oddělení a rozšiřování jeho služeb?

Mám z toho obrovskou radost. Od roku 1995, kdy jsem jako lékař v říčanské nemocnici začínal, prošla obrovskými změnami. Nabízet služby na co nejvyšší úrovni, přitom vnímat každého pacienta jako individualitu a podle toho k němu přistupovat, není vůbec lehké. My se o to v říčanské nemocnici snažíme. Fakt, že říčanská nemocnice není obrovským zdravotnickým komplexem, proto vnímám jako přednost. Každému pacientovi se zde věnujeme s maximální péči a jsem přesvědčený, že určitá takřka rodinná atmosféra přispívá k jejich rychlejšímu návratu z nemocnice domů a zapojení se do běžného života.

Co tedy nabízí pacientům lůžkové interní oddělení ?

Především profesionální přístup, klidnou atmosféru a výborné zázemí. Naše interní oddělení má v současné době 65 lůžek, která najdete rozmístěna mezi jedno-, dvou a trojlůžkové pokoje. Kromě toho využívá naše oddělení i několika nadstandartních pokojů s vlastním sociálním zázemím, televizí a lednicí. Většina našich klientů se zde léčí s nemocemi oběhové soustavy, trávicího traktu a metabolismu. Nemalou skupinu tvoří také pacienti s onkologickými diagnózami. Dále se staráme i o pacienty vyžadující nutriční podporu (ať již ve formě stravy aplikované do střeva nebo přímo do žilního systému) nebo naopak pacienty vyžadující redukci váhy pod dohledem lékaře. Obě tyto skupiny postupně připravujeme na přechod do ambulantního režimu, kdy jsme schopni pacientům i dlouhodobě zapůjčit některé pomůcky (enterální pumpy a podobně).

Spolupracujete při péči o vaše pacienty i s ostatními odděleními nemocnice?

Ano, velmi úzce například s naším rehabilitačním oddělením. Část pacientů vyžadující intenzivní péči sledují také kolegové z chirurgického a ARO oddělení v rámci čtyřlůžkové multioborové jednotce intenzivní péče. V rámci interního oddělení funguje nyní také malá jednotka stacionáře - ambulatní podání infuzní terapie a příjmová ambulance, která řeší příjmy pacientů na oddělení a zároveň funguje jako interní ambulance s nepřetržitým provozem pro akutní stavy. V současné době tady naše oddělení nahrazuje na území okresu nefungující Lékařskou službu první pomoci.

Co všechno poskytujete pacientům v rámci ambulantní péče?

V interní ambulanci sledujeme pacienty s nemocemi oběhové soustavy, dále část pacientů s nemocemi endokrinologckými včetně diabetu, trávicího traktu či revmatologickými nemocemi. Nově jsme otevřeli poradnu pro nemoce krve a poruchy hemokoagulačního systému. Do naší ambulance spadá také nutriční poradna a obezitologie. Z vyšetřovacích metod provádíme zátěžovou ergometrii (vyšetření srdce při zátěži), monitoraci EKG a TK po dobu 24 hodin v domácím prostředí a ultrazvukové vyšetření žil DK.

Novinkou je také nedávno oteřená echokardiografická ambulance. Co pacientům přinese?

Stručně řečeno jim především ušetří peníze a čas strávený cestováním za stejným typem vyšetření třeba do Prahy. Z medicínského hlediska pak jede o ultrazvukové vyšetření srdce, buď základní, k orientačnímu vyšetření funkce levé srdeční komory, chlopní nebo specializované a cílené na určitou strukturu srdce či komplexní, které zhodnotí morfologii chlopenního aparátu, jeho funkci, průtoky chlopněmi, funkci osrdečníku, svaloviny srdce, zhodnotí hrudní aortu a aortální oblouk. Vysoká kvalita tohoto přístroje umožňuje také vyšetření cév, tj. tepen i žil. 

                                                                                                                                                                  Marie Heřmánková

 

 

Ordinační doba Interní ambulance Nemocnice Říčany, a.s.:

Na vyšetření je třeba se objednat na telefonním čísle 323 627 501 nebo 323 627 511 v době od 7.30 do 15.30 hodin.

 

 

den

ordinační doba

pondělí

10.00 – 17.00 h
(prim. MUDr. Kykal)

úterý

08.00 – 15.30 h

středa

08.00 – 15.30 h
(MUDr. Nedvědová)

čtvrtek

08.00 – 15.30 h
(prim. MUDr. Kykal)

pátek

08.00 – 12.00 h

 

 

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace