Nemocice Říčany

Den otevřených dveří v říčanské nemocnici

Moderní echokardiografické vyšetření srdce, rozšířené prostory rehabilitační ambulance, diabetologická ambulance a modernizovaná laboratoř našly své místo v právě dokončeném novém pavilonu říčanské nemocnice. V pondělí 11. června 2012 si jej v rámci Dne otevřených dveří prohlédli desítky zájemců.

Podívali se nejen do zákulisí nemocnice, ale také podstoupili zdarma vybraná vyšetření nebo se naučili nové rehabilitační techniky. Velký zájem byl o určení krevní skupiny nebo vyšetření glykémie.

 

„Vývoj říčanské nemocnice sleduji a jsem opravdu velmi ráda, jak se jí daří neustále vylepšovat nabízené služby. Mnoho pacientů i návštěvníků, se kterými jsem dnes měla možnost hovořit, si zdejší péči jednoznačně chválili a já se k nim musím připojit. Přeji si, aby dobrá pověst nemocnice přesáhla hranice města a stala se vyhledávanou nejen pro kvalitní lékařskou péči, ale takřka rodinnou atmosféru,“ uvedla při slavnostním zahájení místostarostka města Říčany Karla Egidová. Sama také v rámci dne otevřených dveří podstoupila vyšetření glykémie.

O vyšetření glykémie, cholesterolu nebo zjištění krevní skupiny panoval mezi návštěvníky po celý den velký zájem. „V běžný pracovní den v naší laboratoři provedeme desítky vyšetření na různé ukazatele z dodaných biologických vzorků od zhruba dvou set pacientů. Okolo sta vzorků přitom denně odebíráme přímo na našem oddělení v nemocnici,“ informovala vrchní laborantka oddělení klinické biochemie a hematologie Marcela Hrdličková. Laboratoř mimo jiné provádí vyšetření krevní skupiny, krevního obrazu, poruchy srážlivosti nebo předoperační vyšetření.

„Modernizace  nemocnice a stálé zlepšování poskytovaných služeb je naší prioritou. Dokončení nového pavilonu je jedním z milníků na této trase. Naší vizí není udělat z říčanské nemocnice továrnu na zdraví, ale chceme poskytovat bezpečnou a adresnou péči, jakou si naši pacienti zaslouží. Den otevřených dveří pak vnímám jako další způsob komunikace mezi námi a potencionálními pacienty. Každý se přeci rád podívá, kde a za jakých podmínek by se eventuálně mohl jednu léčit,“ popsal jeden z důvodů konání Dne otevřených dveří v říčanské nemocnici její ředitel  MUDr. Radek Cabrnoch. A vzápětí dodal: „Ani moderní technologie, kterou nyní máme k dispozici, ale sama lidi neléčí. Velkou roli hraje, jak zkušení a odborně erudovaní jsou ti, kteří s ní zacházejí. A jsem velmi rád, že se zde v Říčanech můžeme opřít o tým skutečně kvalitních lékařů a dalších zdravotníků.“

V novém pavilonu našla své místo také diabetologická poradna, která se specializuje na prevenci, diagnostiku a terapii diabetes mellitus (cukrovky) a jeho komplikací. „Zajišťujeme péči o pacienty s DM Typ 1, DM Typ 2 a pacientky s těhotenskou cukrovkou. Provádíme individuální a skupinové edukace diabetiků, úzce spolupracujeme s lůžkovým interním oddělením,“ popsala vedoucí lékařka diabetologické ambulance  MUDr. Barbora Diepoltová.

Vítanou změnou je rozšíření prostor rehabilitačního centra, které tak může vyjít vstříc všem zájemcům o léčbu. „Kromě řady rehabilitačních cvičení nabízíme také léčbu pomocí magnetoterapie, biostimulačního laseru a vodoléčbu,“ uvedla primářka rehabilitačního oddělení a ambulantního rehabilitačního centra  říčanské nemocnice MUDr. Martina Kupková. Nové rehabilitační techniky a vodoléčba byly jedním z témat, o které se návštěvníci živě zajímali.

Výstavba nového pavilonu trvala více než rok a náklady na stavbu a vybavení se pohybovaly v řádu mnoha miliónů korun. Více informací najdete na www.nemocnice-ricany.cz.

Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Vlasta Navrátilová

Pacient

Uplynulých 6 týdnů jsem ve vaší nemocnici navštěvovala léčebné rehabilitace. Konkrétně jsem chodila do vířivky a na magnety, kde mě (a nejen mě) doslova obletovala paní Marie Němcová a na cvičení paní Stanislava Vokounová. Chtěla bych moc poděkovat za jejich skvělou péči a profesionální a lidský přístup k nám pacientům. Stejnou zkušenost mám i s MUDr. Leppem, ke kterému chodím na revmatologii a MUDr. Kupkovou. Jsem moc ráda, že se pověst říčanské nemocnice tak rychle mění a do budoucna vám přeji mnoho takových skvělých zaměstnanců, kteří jsou klíčem k úspěšnému fungování nemocnice.
S pozdravem,
Vlasta Navrátilová

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace