Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. (úryvek z Hippokratovy přísahy)

Nemocice Říčany

Nemocnice Říčany

NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU LÉKÁRNU V ŘÍČANSKÉ NEMOCNICI

Říčanská nemocnice otevřela novou lékárnu Novou lékárnu otevřela na začátku května Nemocnice Říčany. Moderně vybavená a..

Zobrazit celý článek

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Nemocnice Říčany, a.s.

Představenstvo společnosti Nemocnice Říčany a.s. tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat 24.července..

Zobrazit celý článek

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti Nemocnice Říčany a.s.

Představenstvo společnosti Nemocnice Říčany, a.s. svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 13. 4. 2015 v 15..

Zobrazit celý článek

Rozhovor s MUDr. Ondřejem Dostálem

Rozhovor s MUDr. Ondřejem Dostálem

Zobrazit celý článek

Miniinvazivní komplexní terapie žilních onemocnění

Miniinvazivní komplexní terapie žilních onemocnění – je bez nadsázky terapie budoucnosti Chronické žilní onemocnění patří k těm..

Zobrazit celý článek


Co o nás říkají

Lékaři

MUDr. Stanislav Černý

Lékař
Doktor

Společně s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance přívětivou a personálně i materiálově kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit k ambulantním ošetřením i plánovaným operacím. Pacienti se setkají s příjemnou atmosférou, vysoce profesionálním týmem, moderně vybavenou ambulancí i operačními sály a kvalitně vybavenými pokoji.

MUDr. Robin Strnad

Lékař
Doktor

Do říčanské nemocnice jsem původně začal jezdit proto, abych vyhověl žádosti o výpomoc. Nejdříve jsem si jel nemocnici obhlédnout, abych zjistil jak je vybavená, a abych si promluvil s případnými spolupracovníky. První dojem byl velice dobrý. První operace proběhly zcela hladce a od té doby dojíždím do Říčan pravidelně každý druhý týden na jeden operační den. I když máme hodně práce, je v Říčanech vždy příjemná atmosféra. Vše probíhá lidsky velmi přátelsky a medicínsky vysoce profesionálně. Jak s kmenovými zaměstnanci, tak i s ostatními externími spolupracovníky jde všechno bez problémů. Jsem rád, že i nemocnice považuje naši spolupráci za přínosnou. Také proto jsme naši spolupráci rozšířili o ambulanci pro místní pacienty. Těžiště mojí práce určitě prozatím zůstane na Chirurgické klinice v Praze, ale spolupráce s říčanskou nemocnicí mi vyhovuje a plánuji v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Barbora Diepoltová

Lékař
Doktor

V říčanské nemocnici jsem začala pracovat po mateřské dovolené v roce 2006, kdy jsem se přistěhovala do okolí Říčan. V nemocnici v té době nebyla diabetologická ambulance, a proto jsem ji začala po dohodě s vedením nemocnice postupně budovat. Jsem velmi ráda, že v současnosti poskytujeme kvalitní a moderní léčbu diabetu mnoha pacientǔm z Říčan a okolí.

Zobrazit vše

Pacienti

Petr Aubrecht

Pacient
Pacient

Dobrý den, 1. října jsem byl po 18. hodině převezen záchrannou službou do vaší nemocnice, a to na ambulanci interního oddělení. Rád bych vám touto cestou poděkoval za přístup ze strany paní doktorky a sestřiček, které měly právě službu. Jména jsem bohužel nezaregistroval. Setkal jsem se s nadstandardním a přátelským přístupem, kterého si velmi vážím a který mi v té situaci velmi pomohl. Mnoho lidí na české zdravotnictví nadává, ale pokud jde o lidi, tak v tomto ohledu může být vaše nemocnice příkladem.
S pozdravem, Petr Aubrecht

Václav Langr

Pacient
Pacient

Pochvala všem zaměstnancům, personálu a hlavně lékařům a sestřičkám
Vážení, děkuji za rychlou a profesionální práci. Dnes se cítím velmi dobře. Ať se dílo stále daří a jste také zdraví a spokojení.
Se srdečným pozdravem
Václav Langr

Petra Hlaváčová

Pacient
Pacient

Vážený pane řediteli,
v pondělí 5. 8. 2013 ve večerních hodinách jsem byla ošetřena s úrazem brady na chirurgickém oddělení. Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Miroslavu Salmayovi, paní sestřičce, ale i ostatnímu personálu Nemocnice Říčany za profesionální péči a ochotu pomoci.
S úctou
Petra Hlaváčová

Krauseová D.

Pacient
Pacient

Dear Dr. R. Cabrnoch,
Was very pleased to spend a short stay at your fine hospital in Říčany on 31 July for arthroscopy on my left shoulder. Dr. Tomaides performed the surgery and demonstrated his usual expertise in all matters concerning him. Nurses and other staff were wonderful as well. Cooperation and assistance from all staff was greatly appreciated. Thank you for running a first class hospital.
Respectfully yours
David Kotin

Vážený pane doktore Cabrnochu,
bylo mi potěšením krátce pobývat v příjemné nemocnici v Říčanech, a to 31. července kvůli artroskopii levého ramene. Operoval mě MUDr. Tomaides, který prokázal ve všech záležitostech zkušenosti a odbornou způsobilost. Báječné byly i zdravotní sestry a ostatní personál. Velmi jsem ocenil také spolupráci a asistenci od celého personálu. Děkuji, že vedete prvotřídní nemocnici.
S úctou
David Kotin

Zobrazit vše
Nemocice Říčany
Naše nemocnice
SEO optimalizace